.

Akademik Personel

Doç. Dr. Onur SUNGUR

onursungur@mehmetakif.edu.tr


Öğr. Gör. Habibe YAMAN

hyaman@mehmetakif.edu.tr


Öğr. Gör. Dilek Bengü YAMAN ACAY

dbyamanacay@mehmetakif.edu.tr


Hakkımızda