.

Hakkımızda

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılıkta Standardizasyon ve Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (THSBUAM), Üniversitemizde yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin bir parçası olarak, 14 Nisan 2019 tarihli ve 30745 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik ile faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezimiz, tarım ve hayvancılık sektöründe standartları belirleyerek il, bölge ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamayı planlamaktadır.

Merkezimizde alanında uzman kişiler tarafından hayvancılık sektörünün standartlarının belirlenmesi, çiftliklerin, ürünlerin ve üretim süreçlerinin denetlenerek standartlara uygun olanların belgelendirilmesi adına program hazırlanıp belgelendirme kuruluşlarını yetkilendirilmesi, böylece sektörde kalitenin arttırılması, markalaşmanın sağlanması, sektör verimliliğinin arttırılması, katma değerli ürünlerin üretilmesi ve bölgesel ürünlere marka değeri oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu amaç dâhilinde yeni teknolojiler ve yaklaşımlarla üretim yapmanın önündeki engelleri aşmak ve niteliği arttırmak hedeflenmektedir. Aynı zamanda, tarım ve hayvancılıkta asgari kalite standartlarına uyulup uyulmadığını tespit edip şartlara uygunluk konusunda güven vermesi sebebiyle ticaretteki teknik engellerin ortadan kaldırılmasını sağlamak, üreticinin itibarını arttırıp marketlere, büyük ölçekli pazarlara ürününü pazarlayabilmesinin önündeki engelleri aşmasının sağlanması hedeflenmektedir. Gıda güvenliği, kalite ve izlenebilirlik anlamında ürünlere güveni arttırmak, çiftliğin olanaklarının, hayvan refahı ve sağlığının gelişimini destekleyip sadece tüketiciye değil aynı zamanda çiftçilere, çevreye, bölge ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayıp nitelik, sağlık ve performansı iyileştirmek gerçekleşmesi de program sahibi olarak merkezimizin hedefleri arasındadır. Bu doğrultuda merkezimiz faaliyetlerini farklı illerdeki belgelendirme kuruluşlarını da yetkilendirerek programı ulusal düzeye taşımayı hedeflemektedir.

Merkezimizin yürüteceği faaliyetler neticesinde, üreticinin, ilin, bölge ve ülkenin tanınırlığı artacaktır. Çiftliklerde belirlenecek sıcaklık, nem, koku, hijyen koşulları, havalandırma, ışıklandırma, yatma-dinlenme alanı, yürüme zemini, yemlik-suluk yüksekliği ve genişliği gibi standartlarla nitelikli ve verimli hayvan yetiştiriciliği geliştirilecektir. Buzağı bakımı, büyükbaş tırnak bakımı, büyükbaş meme sağlığı ve bakımı, besleme – yem, sağım gibi yetiştiricilik standartları ve eğitim düzeyi, bakıcılık-yetiştiricilik deneyimi, hijyen gibi çeşitli yetiştirici standartlarıyla üretici, tüketici ve diğer kurumlarda bilinç oluşacaktır. Tarım sektörü açısından bilinçli üreticilerin yetiştirilmesine destek olunacak, iklim etkisinden kaynaklı verim kaybı minimize edilecektir. 

Program kapsamında süt sığırcılığı çiftlikleri standardında belirtilen şartlar değerlendirilerek çiftliklerin bronz, gümüş ve altın olarak 3 grupta sınıflandırılması amaçlanmaktadır. Değerlendirme yapacak kuruluş tarafımıza başvuruda bulunmakta ve onay belgesini alması doğrultusunda belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir. Belgelendirme faaliyetleri TS EN ISO/IEC 17065 Standardı ve merkezimiz tarafından tanımlanan şartlar sağlanarak gerçekleştirilmektedir. Süt sığırcılığı işletmeleri standardında belirtilen kriterler çiftliklerin sınıflandırılmasının değerlendirilmesinde esas teşkil etmektedir.


Doç. Dr. Onur SUNGUR

     Merkez MüdürüHakkımızda