.

Hakkımızda

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılıkta Standardizasyon ve Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (THSBUAM), Üniversitemizde yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin bir parçası olarak, 14 Nisan 2019 tarihli ve 30745 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik ile faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezimiz, tarım ve hayvancılık Sektöründe standartları belirleyerek il, bölge ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamayı planlamaktadır.

Merkezimiz faaliyetleri kapsamında, alanında uzman kişiler tarafından hayvancılık sektörünün standartlarının belirlenmesi, çiftliklerin, ürünlerin ve üretim süreçlerinin denetlenerek standartlara uygun olanların belgelendirilmesi, böylece sektörde kalitenin arttırılması, markalaşmanın sağlanması, sektör verimliliğinin arttırılması, katma değerli ürünlerin üretilmesi ve bölgesel ürünlere marka değeri oluşturulması amaçlanmaktadır. Öncelikle, çiftliğin fiziksel standartları, hayvancılık sürecinin (yetiştiricilik ve hayvan bakımı) standartları, hayvan yetiştiricilerinin sahip olması gereken nitelikler ve standartlar, hayvancılık sektörünün ürünleri (et, süt, damızlık vb) standartları belirlenecektir. Daha sonra, belli ölçekte belirlenen çiftliklere denetimler yapılarak, işletmelerin hayvancılık sektöründe belirlenen standartlara uygun faaliyet gösterip göstermedikleri belirlenecek, uygun faaliyet gösterenlere belgelendirme yapılacaktır. Bağımsız ve tarafsız belgelendirme ve denetim hizmetleri ile hizmetten faydalanan ve hizmet veren tüm kesimlerin çıkarları korunacak ve güven sağlanacaktır. Belgelendirilen çiftliklerin denetimi kalitenin sürdürülebilirliği açısından belgelendirme sonrası da devam edecektir.

Merkezimizin yürüteceği faaliyetler neticesinde, üreticinin, ilin, bölge ve ülkenin tanınırlığı artacaktır. Çiftliklerde belirlenecek sıcaklık, nem, koku, hijyen koşulları, havalandırma, ışıklandırma, yatma-dinlenme alanı, yürüme zemini, yemlik-suluk yüksekliği ve genişliği gibi standartlarla nitelikli ve verimli hayvan yetiştiriciliği geliştirilecektir. Buzağı bakımı, büyükbaş tırnak bakımı, büyükbaş meme sağlığı ve bakımı, besleme – yem, sağım gibi yetiştiricilik standartları ve eğitim düzeyi, bakıcılık-yetiştiricilik deneyimi, hijyen gibi çeşitli yetiştirici standartlarıyla üretici, tüketici ve diğer kurumlarda bilinç oluşacaktır. Tarım sektörü açısından bilinçli üreticilerin yetiştirilmesine destek olunacak, iklim etkisinden kaynaklı verim kaybı minimize edilecektir. Gıda güvenliği, kalite ve izlenebilirlik anlamında ürünlere güveni arttırmak, çiftliğin olanaklarının, hayvan refahı ve sağlığının gelişimini destekleyip sadece tüketiciye değil aynı zamanda çiftçilere,  çevreye, bölge ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayıp nitelik, sağlık ve performansı iyileştirmek gerçekleşmesi de Merkezimizin hedefleri arasındadır.


Doç. Dr. Onur SUNGUR

     Merkez MüdürüHakkımızda